Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer – når förmånerna fram? (RiR 2013:7)

Många pensionärer ansöker inte om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd trots att de har rätt till det. En granskning från Riksrevisionen visar att regeringen och Pensionsmyndigheten inte har gjort tillräckligt för att upplysa pensionärerna om att förmånerna finns och vilka regler som gäller.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat regeringens och Pensionsmyndighetens hantering av tilläggsförmånerna till ålderspensionen (bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd).

Granskningen visar att de ålderspensionärer som får en tilläggsförmån huvudsakligen har svaga ekonomiska förhållanden, men många pensionärer går miste om förmånerna. Kunskapsbrist tycks vara den dominerande orsaken till att många inte ansöker om tilläggsförmånerna. Regeringens och Pensionsmyndighetens passivitet har bidragit till att många inte ansöker. Regelverket är komplicerat och det är svårt för pensionären att förstå hur reglerna påverkar rätten till förmånerna.

Riksrevisionen konstaterar att systemet för tilläggsförmånerna fungerar dåligt. Vidare bedömer Riksrevisionen att både regeringen och Pensionsmyndigheten överskattade effektiveringsmöjligheterna när Pensionsmyndigheten bildades. Den nya möjligheten att kunna besluta om bostadstillägg tills vidare ger sannolikt förutsättningar att effektivisera verksamheten. I granskningen noteras också att Pensionsmyndigheten inte prövar felaktiga utbetalningar av mindre belopp mot lagstiftningen om återbetalningsskyldighet.

Riksrevisionen anser att regeringen bör återuppta arbetet med att öka kunskaperna om förmånerna och se över hanteringen av eftergift. Vidare bör regeringen överväga att utreda tilläggsförmånerna och det allmänna pensionssystemets grundskydd. Pensionsmyndigheten bör förbättra informationen om tilläggsförmånerna och säkerställa kontrollrutinerna.

Uppdaterad: 21 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?