Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Mörkertal inom bostadstillägget (RiR 2019:22)

Uppemot 170 000 ålderspensionärer och sjuka eller funktionsnedsatta personer med låga inkomster mottar inte bostadstillägg, trots att de bedöms vara berättigade till det. I genomsnitt handlar det om cirka 1 300 kronor i månaden – pengar som skulle lyfta många över gränsen för låg ekonomisk standard.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

När personer som är berättigade till en förmån inte tar emot den uppstår ett så kallat mörkertal. Riksrevisionen har granskat mörkertalet inom socialförsäkringsförmånen bostadstillägg.

Bostadstillägg ska bidra till en skälig levnadsnivå och bostadsstandard för ålderspensionärer och personer som får sjuk- och aktivitetsersättning. Den som vill ha bostadstillägg måste själv ansöka om det.

Granskningen visar att nästan var fjärde person med sjuk- eller aktivitetsersättning och var tredje ålderspensionär ingår i mörkertalet för bostadstillägg. Under 2016 handlar det om cirka 40 000 personer med sjuk- eller aktivitetsersättning och 129 000 ålderspensionärer, som i genomsnitt skulle ha varit berättigade till 1 300 kronor i månaden. Av de berörda individerna är det ungefär dubbelt så många kvinnor som män.

Andelen personer med låg ekonomisk standard är mycket hög i dessa grupper jämfört med resten av befolkningen. Ett bostadstillägg skulle kunna lyfta många över gränsen för låg ekonomisk standard.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att utreda möjligheten att använda månadsuppgifter från Skatteverket för att underlätta handläggningen av bostadstillägg. Regeringen rekommenderas bland annat även att ge Försäkringskassan i uppdrag att återkommande skatta omfattningen av mörkertalet. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten rekommenderas bland annat att samarbeta när det gäller skattningar av mörkertalet samt att vidta verkningsfulla och målgruppsanpassade insatser för att nå dessa grupper.

Sammanfattning på engelska

Hidden statistics for the housing supplement

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?