Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Staten och pensionsinformationen (RiR 2008:3)

En granskning som genomförts bekräftar att konsumenterna får förvirrande besked om prognosen för sin pension. Granskningen visar också att den information som lämnas i orange kuvertet upplevs för omfattande och detaljerad för att alla pensionssparare ska kunna ta den till sig.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat den statliga pensionsinformationen i det orange kuvertet och statens tillsyn över privata aktörers pensionsinformation på webbplatser. Sammantaget gör Riksrevisionen bedömningen att de statliga insatserna avseende information om pensioner inte genomförts på ett helt tillfredsställande sätt. Granskningen visar att Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten visserligen har uppfyllt statsmakternas krav på informationens innehåll, men att det är tveksamt om den årliga informationen i det orange kuvertet ger den enskilda ett bra underlag för beslut som kan påverka pensionen. Riksrevisionen har vidare funnit att Konsumentverkets tillsyn av pensionsinformation på de privata aktörernas webbplatser är outvecklad.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att pröva om den årliga informationen mer kan utgå från blivande pensionärers behov. Samtidigt bör informationens omfång begränsas. Riksrevisionen föreslår också att regeringen uppdrar åt Konsumentverket att klargöra vilka krav som kan och bör ställas på privata aktörers pensionsprognoser.

Uppdaterad: 19 oktober 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?