Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kulturbidrag – effektiv kontroll och goda förutsättningar för förnyelse? (RiR 2008:14)

Bidragsgivningen från Kulturrådet och Konstnärsnämnden har flera brister. Svag uppföljning och utvärdering av kulturbidragen gör det svårare att uppnå statsmakternas mål om förnyelse.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat bidragsgivningen från Statens kulturråd och Konstnärsnämnden. Granskningen visar att Kulturrådet har förbättrat den interna styrningen och kontrollen av bidragsprocessen under senare år. Men det finns fortfarande brister i Kulturrådets och Konstnärsnämndens bidragsgivning. Ett exempel är att kriterierna för myndigheternas bidragsgivning är otydliga. Granskningen visar också att det förekommer en omsättning bland bidragsmottagare, men att det är de bidragsmottagare som har fått bidrag under flera års tid som årligen delar på merparten av pengarna i Kulturrådets bidragsgivning. Det kan vara ett tecken på att omprövningen av bidrag brister och därmed att det kulturpolitiska målet om förnyelse inte uppnås.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen och kulturmyndigheterna att skärpa uppföljning och utvärdering av såväl enskilda bidragsmottagare som typer av bidrag, i syfte att få dokumenterat underlag för omprövning och förnyelse i bidragssystemet.

Uppdaterad: 28 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?