Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Spelinspektionen, brister i kvalitetssäkring av årsredovisningen och överskott i avgiftsfinansierad verksamhet, 2023

Spelinspektionen har brister i rutinerna för framtagande och kvalitetssäkring av årsredovisningen. Det har lett till väsentliga fel i avgiftstabellen där Spelinspektionen redovisar fel belopp, bland annat för lågt ackumulerat överskott för avgiftsområdet Tillsyn.

Spelinspektionen har ett ackumulerat överskott på cirka 97 miljoner kronor för avgiftsområdet Tillsyn. Spelinspektionen ska beräkna avgiften så att den täcker verksamhetens kostnader, det vill säga verksamheten ska gå plus-minus-noll på ett eller några års sikt. Vi bedömer därför att Spelinspektionen inte följer det ekonomiska målet om full kostnadstäckning.

Rekommendationer

Vi rekommenderar Spelinspektionen att bland annat

  • se över rutiner och ansvarsfördelning för framtagande och kvalitetssäkring av årsredovisningen för att säkerställa att myndigheten upptäcker och hinner rätta fel
  • fortsätta arbetet med att ta fram en plan för hur resultatet för avgiftsområdet Tillsyn ska komma i balans.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning.

Om årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 25 mars 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?