Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

För förtroendets skull – granskningsnämndens granskning av public service (RiR 2020:26)

Granskningsnämndens granskning av programinnehållet i public service-företagen är i stort sett effektiv och leder till önskat resultat. Riksrevisionen rekommenderar dock att granskningsnämnden utvecklar motiveringarna till vissa beslut, samt arbetar för att korta sina handläggningstider.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Public service bedrivs av programföretagen Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Public service-uppdraget är formulerat av riksdag och regering och finansieras av allmänheten. För att allmänheten ska kunna känna förtroende för public service behöver det finnas en granskning av att programföretagen följer de regler som finns för sändningarna. Det ansvaret ligger hos granskningsnämnden, som utgör ett särskilt beslutande organ inom Myndigheten för press, radio och tv. Granskningsnämnden har därmed en viktig funktion i det svenska public service-systemet. Därför har Riksrevisionen granskat nämndens granskning av public service.

Den övergripande slutsatsen är att granskningsnämndens granskning fungerar på ett, i stort sett, ändamålsenligt sätt. Granskningen lever upp till höga krav på effektivitet och öppenhet. Den bidrar också till god regelefterlevnad hos programföretagen. En viktig förklaring till den goda effekten är att nämnden har hög legitimitet hos programföretagen. Riksrevisionen har dock funnit vissa brister när det gäller nämndens uppföljning av handläggningstider och bedömer att det finns ett behov av att utveckla motiveringarna av vissa beslut. En förklaring till bristerna kan vara att nämnden har blivit allt hårdare belastad de senaste åren.

Riksrevisionen rekommenderar att Myndigheten för press, radio och tv tar fram en plan för att korta handläggningstiderna, utvecklar motiveringarna i vissa beslut och uppdaterar praxissamlingarna oftare.

Sammanfattning

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?