Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Konstnärsnämnden, felaktigt redovisade utbetalningar, 2022

Konstnärsnämnden har inte redovisat alla utestående åtaganden i bemyndiganderedovisningen. Åtaganden som inte är redovisade uppgår till 12,6 miljoner kronor. Riksrevisionen bedömer att de utestående åtaganden som Konstnärsnämnden inte redovisar är ett väsentligt fel som försvårar regeringens uppföljning av gjorda åtaganden.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar Konstnärsnämnden att se över och stärka rutinerna för kvalitetssäkringen av utestående åtaganden i bemyndiganderedovisningen.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning.

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 11 april 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?