Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Digitalradio – varför och för vem? (RiR 2015:5)

En granskning som Riksrevisionen gjort visar att det finns betydande risker med den planerade övergången till marksänd digitalradio och att ett antal frågor behöver besvaras innan ett eventuellt beslut om att släcka FM fattas. Det är till exempel oklart vad lyssnarna egentligen önskar och behöver, och i vilken grad de är beredda att investera i nya radioapparater.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Regeringen och riksdagen står inför ett beslut om att gå över från FM-radio till marksänd digitalradio. Övergången motiveras bland annat av att marksänd digitalradio ger ett mervärde för lyssnarna och att Sveriges Radio bättre kan fullfölja sitt public service-uppdrag.

En övergång till digitalradio har diskuterats sedan 1995 och utretts ett antal gånger. Nu är planen att släcka FM-nätet och gå över till ett marksänt digitalradionät 2022.

Riksrevisionens granskning visar att det dels finns betydande risker med övergången, dels finns ett antal brister i regeringens förberedelser av övergången.

Riskerna handlar bland annat om att utredningarna om en övergång till marksänd digitalradio inte nog grundligt har analyserat radiolyssnandet i ett framtidsperspektiv. Internet och mobilnäten kommer att vara de dominerande teknikerna för medier och kommunikation i framtiden. Därtill förändras lyssnarnas vanor – traditionellt radiolyssnande minskar medan allt fler, speciellt yngre, lyssnar på radio via internet och poddar.

Regeringens beredning saknar ett tydligt lyssnarperspektiv, där det inte är klarlagt vilka behov en övergång till marksänd digitalradio fyller hos lyssnarna. En övergång inne- bär dessutom kostnader för lyssnarna. Även de tekniska analyserna har svagheter, där granskningen bland annat visar att den mobila täckningen i glesbygden riskerar att bli sämre.

Regeringen har även betonat vikten av en resurseffektiv digitalisering men Riksrevisionens samhällsekonomiska skattning tyder på att övergången inte är samhällsekonomiskt lönsam.

Sammanfattning

Sammanfattning på engelska

Major risks in transfer to digital radio

Uppdaterad: 14 juni 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?