Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Staten på spelmarknaden – når man målen? (RiR 2012:15)

Riksrevisionens granskning visar att spelberoendet riskerar att öka. De styrmedel som regeringen har för att motverka denna utveckling är inte tillräckligt effektiva. Svenska Spel kan göra mer för att motverka spelberoende.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat statens roll på den svenska spelmarknaden. Riksrevisionen bedömer att utvecklingen på spelmarknaden riskerar att gå mot ett ökat spelberoende, särskilt inom vissa grupper. Tillståndsgivning och tillsyn, förebyggande åtgärder och forskning fungerar inte tillräckligt effektivt. Det finns inte heller effektiva förutsättningar för Lotteriinspektionen att motverka illegal spelverksamhet och oreglerad nätbaserad spelverksamhet.

Tillståndsvillkoren om spelansvar och marknadsföring för de legala aktörerna är oprecisa och är inte helt anpassade till hur riskfyllda spelformerna är. Riksrevisionen menar att det är en fördel på en alltmer konkurrensutsatt marknad att ha tydliga och lagreglerade krav som är anpassade till spelformernas farlighetsgrad. Det underlättar också en effektiv tillsyn. Vidare finns ett underskott på kunskapsunderlag om orsaker till spelberoende och effektiva åtgärder för att motverka spelberoende.

Regeringens viktigaste spelpolitiska styrmedel är det statliga bolaget Svenska Spel. Bolaget ska tillgodose efterfrågan och beakta sociala skyddshänsyn. Men bolagets arbete har inte utvärderats i tillräcklig grad. Granskningen visar att Svenska Spel inte idag tar tillräckligt ansvar för att motverka spelberoende.

Uppdaterad: 21 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?