Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Teracom och marknäten – mediepolitik, monopol och krisberedskap (RiR 2016:18)

Teracom har ett viktigt samhällsuppdrag att leverera radio- och tv-sändningar i marknäten på ett säkert sätt till alla – även i kris. Teracom vill satsa på nya tjänster och regeringen behöver både se över bolagets samhällsuppdrag och vilka delar av bolaget som behöver vara statliga.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Teracom Boxer Group AB är en vinstdrivande statlig koncern med samhällsuppdraget att tillhandahålla utsändningar av rikstäckande radio och TV i Sverige. Bolaget bedriver också annan verksamhet, exempelvis genom dotterbolaget Boxer. Riksrevisionen har granskat om verksamheten i vid mening är effektiv för att stödja det bakomliggande målet att public
servicebolagen med säkerhet ska kunna nå hela befolkningen.

Under granskningen har det framkommit att Teracom genomgår en strategisk omorientering, där bolagsledningen vill sälja betal-tv-verksamheten i Boxer, samtidigt som telekomtjänsterna ska få större betydelse. Riksrevisionen bedömer dock att många av de planerade nya verksamheterna saknar koppling till samhällsuppdraget.

I granskningen konstateras att Teracom i praktiken har monopol på utsändningar i marknät. Trots det används en styrning och reglering som utgår från att bolaget agerar på en marknad med normal konkurrens. Som en följd av detta har ett komplicerat administrativ system skapats för att reglera Teracoms prissättning.

Riksrevisionen bedömer att stora delar av Teracoms verksamhet med nuvarande samhällsuppdrag saknar motiv för att vara statligt ägda. Därför bör regeringen enligt Riksrevisionen ta ställning både till vilket samhällsuppdrag Teracom ska ha, och till vilka delar av bolagets verksamhet som måste ägas av staten.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?