Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Naturhistoriska riksmuseet, brister i hantering av avgiftsfinansierad verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet har anlitat ett externt företag för att driva museets restaurang. Myndigheten saknar befogenhet att bedriva restaurangverksamhet och har därför inte heller befogenhet att ta ut avgifter från verksamheten.

Dessutom täcker myndigheten företagets eventuella förluster i restaurangverksamheten. Myndigheter har bara rätt att använda anslag till det de är avsedda för. Eftersom Naturhistoriska riksmuseet inte har befogenhet att bedriva restaurangverksamhet får de inte använda förvaltningsanslaget för att täcka förluster i verksamheten.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar Naturhistoriska riksmuseet att säga upp nuvarande avtal och genomföra en ny upphandling.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 22 december 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?