Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Transportstyrelsen, ackumulerat överskott i avgiftsfinansierad verksamhet, 2021

Transportstyrelsen redovisar ett ackumulerat överskott på cirka 14 miljoner kronor för en av sina avgiftsfinansierade verksamheter, Övriga uppdrag inom uppdragsverksamheten. Transportstyrelsen ska beräkna avgiften så att den helt täcker verksamhetens kostnader, det vill säga verksamheten ska gå plus-minus-noll på ett eller några års sikt.

Övriga uppdrag har redovisat ett överskott under många år men myndigheten har inte justerat avgifterna eller vidtagit andra åtgärder. Riksrevisionen bedömer därför att Transportstyrelsen inte följer det ekonomiska målet om full kostnadstäckning.

Rekommendationer

Vi rekommenderar Transportstyrelsen att fortsätta arbetet med att ta fram en plan för hur resultatet för den avgiftsfinansierade verksamheten ska komma i balans.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 22 november 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?