Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Förvaltningen av samhällsekonomiska metoder inom infrastrukturområdet (RiR 2010:27)

Investeringar i infrastruktur, såsom nya vägar och järnvägar, medför stora kostnader och konsekvenser. En ny granskning har undersökt om de samhällsekonomiska metoder som används förvaltas på ett effektivt sätt.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Investeringar i infrastruktur, såsom nya vägar och järnvägar, medför stora kostnader och konsekvenser. Riksdag och regering har påtalat vikten av att samhällsekonomiska analyser ska ligga till grund för sådana investeringsbeslut. De samhällsekonomiska analysmetoderna är välbeprövade och anses kunna leda till relevanta beslutsunderlag inom området.
Riksrevisionen har granskat om de samhällsekonomiska metoder som används förvaltas på ett effektivt sätt. I granskningen har ett antal kriterier satts upp för vad som avses med en god förvaltning. Exempelvis bör de analysverktyg och datamängder som används i analyserna hanteras och underhållas på ett bra sätt. Vidare bör tydliga riktlinjer finnas för analysernas genomförande och resultatredovisning.
Granskningen visar att metodförvaltningen har åtskilliga brister, vilket medför en påtaglig osäkerhet kring analysernas kvalitet. Riksrevisionen rekommenderar därför Trafikverket att skyndsamt bygga upp en tillförlitlig och långsiktigt hållbar metodförvaltning.

Uppdaterad: 04 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?