Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Transportstyrelsen, brister gällande generella IT-kontroller i vägtrafikregistret 2017

I granskningen av årsredovisningen har Riksrevisionen gjort iakttagelser som vi bedömer bör komma till myndighetsledningens kännedom. Bristerna avser generella IT-kontroller i vägtrafikregistret. Vid granskningen har vi inte konstaterat några väsentliga fel i årsredovisningen men ett antal områden har identifierats där Transportstyrelsen behöver stärka den interna styrningen och kontrollen. Bristande rutiner medför förutom risker kopplat till den finansiella redovisningen även en ökad risk för obehörig åtkomst till applikationer och information i vägtrafikregistret. (I rapporten finns uppgifter som omfattas av sekretess. Dessa har maskerats.)

Uppdaterad: 02 maj 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?