Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

IT inom statsförvaltningen – har myndigheterna på ett rimligt sätt prövat frågan om outsourcing bidrar till ökad effektivitet? (RiR 2011:4)

Varje år kostar IT i statliga myndigheter och bolag skattebetalarna uppskattningsvis 20–25 miljarder kronor. En myndighetsledning är enligt myndighetsförordningen skyldig att eftersträva hög effektivitet i verksamheten. En ny granskning har undersökt om myndigheterna gjort rimliga prövningar om de själva ska producera den IT-kapacitet myndigheten behöver eller om de ska outsourca hela eller delar av den.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Varje år kostar IT i statliga myndigheter och bolag skattebetalarna uppskattningsvis 20–25 miljarder kronor. En myndighetsledning är enligt myndighetsförordningen skyldig att eftersträva hög effektivitet i verksamheten. Outsourcing kan vara ett sätt att effektivisera IT-verksamheten.

Riksrevisionen har granskat om myndigheterna gjort rimliga prövningar om de själva ska producera den IT-kapacitet myndigheten behöver eller om de ska outsourca hela eller delar av den.

Riksrevisionens samlade bedömning är att de flesta myndigheter inte har gjort rimliga prövningar rörande sourcingfrågan. Riksrevisionens granskning pekar också på att många myndigheter saknar tillräcklig beställarkompetens för att kunna göra prövningar. Det finns därför bland annat ett behov av bättre vägledningar och erfarenhetsutbyte, så att myndigheterna inte alltid behöver börja från början när sourcingfrågor ska prövas.

Uppdaterad: 08 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?