Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

It-relaterad brottslighet – polis och åklagare kan bli effektivare (RiR 2015:21)

Den it-relaterade brottsligheten ökar kraftigt och är en svår utmaning för rättsväsendet. En granskning från Riksrevisionen visar att polis och åklagare inte har beredskap och förmåga att effektivt handlägga och utreda denna typ av brottslighet. Förändrade arbetssätt och utbildning krävs för att fler it-relaterade brott ska kunna klaras upp.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

It-relaterad brottslighet är ett växande problem och flera typer av it-relaterade brott klaras upp i mindre omfattning än andra brott. Det är viktigt att Polismyndigheten och andra delar av rättsväsendet håller jämna steg med utvecklingen för att det brottsutredande arbetet inte ska försämras. Riksrevisionen har granskat om Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har beredskap för att ändamålsenligt och effektivt handlägga och utreda it-relaterade brott.

Bristen på vedertagna metodstöd, utvecklade arbetssätt, tillräcklig kompetens och specialisering inom området gör att polis och åklagare inte har beredskap och förmåga att utreda och handlägga it-relaterade brott effektivt och ändamålsenligt. Bristerna riskerar också att leda till att it-relaterade brott inte hanteras likvärdigt och enhetligt, och att det i högre grad blir personberoende hur ett ärende utreds. Några typer av dataintrång och bedrägerier som sker via internet utreds i stort sett inte alls. Dessa ärenden är en del av en brottslighet där möjligheten att nå framgång i ett enskilt ärende är i det närmaste obefintlig i dag. När människor drabbas av brott och ärenden skrivs av i stället för att utredas, finns det en risk att förtroendet för rättsväsendet påverkas negativt. Myndigheterna har relativt sent börjat vidta flera åtgärder inom området. Riksrevisionens uppfattning är dock att det kommer att krävas ett långsiktigt och uthålligt arbete för att nå resultat.

Uppdaterad: 12 april 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?