Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Sjöfartsverkets årsredovisning, 2019

Riksrevisionens granskning har visat på fel både i förvaltningsberättelsen och i de finansiella delarna av årsredovisningen. Eftersom Riksrevisionen utförde granskningen innan Sjöfartsverkets styrelse fattade beslut om årsredovisningen kunde Sjöfartsverket rätta felen. Felen visar att Sjöfartsverkets rutiner för att upprätta och kvalitetssäkra årsredovisningen inte har fungerat. Riksrevisionen rekommenderar att Sjöfartsverket stärker rutinerna för att upprätta och kvalitetssäkra årsredovisningen.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 24 april 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?