Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Länsplanerna för regional transportinfrastruktur (RiR 2009:23)

Riksrevisionen har granskat länens transportplaner. Granskningen visar att det saknas tydliga effektbedömningar av förslag till investeringar för bättre transporter.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat de förslag till länsplaner för regional infrastruktur som lämnades till regeringen i november 2009. Länsplanerna har arbetats fram av länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och kommunala samverkansorgan utifrån planeringsdirektiv från regeringen.

Granskningen visar att länen i några viktiga hänseenden inte har levt upp till de krav som ställs i regeringens direktiv. Det gäller främst kraven på att redovisa en samlad effektbedömning och tydligt motivera prioriteringarna för de åtgärder som föreslås. Bristerna gör det svårt att avgöra om valet av åtgärder är det mest effektiva och det långsiktigt mest socilat, ekonomiskt och ekologiskt hållbara alternativet. Likartade brister har påtalats av Riksrevisionen i tidigare planomgångar.

Riksrevisionen bedömer att regeringen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att länen ska leva upp till statsmakternas ambitioner för åtgärdsplaneringen.

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?