Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statliga IT-projekt som överskrider budget (RiR 2011:5)

Statlig IT-verksamhet är viktig för statsförvaltningens utveckling. Den är också en stor kostnadspost. Därför måste myndigheternas IT-verksamhet vara effektiv och hushålla med statens medel. Riksrevisionen har granskat om det är vanligt att statliga IT-utvecklingsprojekt överskrider budget.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Granskningen visar att en tredjedel av IT-projekten som avslutats 2009 får sådana problem. Risken för problem är större i de stora projekten som har ett betydligt större genomsnittligt procentuellt budgetöverskridande.

Om budget, tidplan och leveranser inte hålls kan förbättringar av berörda verksamheter utebli eller försenas. Det kan också leda till att andra utvecklingsprojekt nedprioriteras. Orsakerna till problemen är sedan tidigare väl kända. Det handlar om brister i beställarkompetens och i styrning av projekten och att erfarenheter från andra IT-projekt inte utnyttjas.

Riksrevisionen bedömer att myndigheterna kommer att driva fler och mer komplexa och kunskapskrävande IT-projekt framöver. Det ökar kraven på myndigheternas förmåga att driva IT-projekt. Riksrevisionen noterar att det på många håll pågår ett utvecklingsarbete i denna riktning.

Sammanfattning på engelska

Public IT-projects overspend

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?