Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kostnadskontroll i stora väginvesteringar? (RiR 2010:25)

En ny granskning av  kostnadskontrollen i Trafikverkets stora väginvesteringar tyder på att bristande kostnadskontroll leder till att offentliga väginvesteringar blir dyrare än nödvändigt och att det finns risk att fel investeringar genomförs.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat kostnadskontrollen i Trafikverkets stora väginvesteringar. Bristande kostnadskontroll leder till att offentliga väginvesteringar blir dyrare än nödvändigt och att det finns risk att fel investeringar genomförs.
Med god kostnadskontroll menas att Trafikverket behöver sammanställa uppgifter om avvikelser mellan faktiska kostnadsutfall och de kalkyler som legat till grund för investeringsbeslut. Vidare behöver man analysera orsakerna till och hanteringen av kostnadsavvikelserna för att kunna lära för framtiden. God kostnadskontroll innebär även att man har ett proaktivt arbetssätt för att hålla kostnaderna nere och beredskap för att hantera oförutsedda kostnadsökningar.
Riksrevisionens granskning visar att kostnadskontrollen i stora väginvesteringar har brister. Bland annat har ett utbrett användande av ett eget branschindex (”Vägindex”) i Trafikverket, lett till att verkliga kostnadsökningar i väginvesteringarna döljs i redovisningen till riksdagen.

Sammanfattning på engelska

Cost control of large road investments?

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?