Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statlig medfinansiering av regional kollektivtrafik – Sverigeförhandlingens storstadsavtal (RiR 2021:15)

Staten satsade i Sverigeförhandlingen 20 miljarder kronor på regional kollektivtrafik i utbyte mot utökat bostadsbyggande. Riksrevisionen konstaterar att underlagen för kostnader och samhällsekonomi hade stora brister och att projektens uppföljning har varit otillräcklig. Dessutom är antalet nya bostäder som byggs som ett resultat av satsningarna sannolikt få.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Under Sverigeförhandlingen tecknade staten avtal med parter i de tre storstadsregionerna om medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder till en total kostnad av 37 miljarder kronor. De berörda storstadskommunerna åtog sig samtidigt att bygga ett stort antal bostäder. Riksrevisionen har granskat om regeringen säkerställt att den statliga medfinansieringen inom dessa avtal har stämt överens med riksdagens transportpolitiska mål där val av åtgärder utgår från transportbehov och samhällsekonomi.

Granskningen visar att Sverigeförhandlingen har haft dåliga förutsättningar att väga olika mål för förhandlingen mot varandra, och att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen har frångåtts. Underlaget som togs fram inom förhandlingen har brustit då det bland annat saknat behovsanalyser enligt fyrstegsprincipen och samhällsekonomiska bedömningar. Vidare ger inte uppföljningen staten en tillräcklig insyn i hur arbetet med de medfinansierade åtgärderna fortskrider. Statens fokus i förhandlingen var att uppnå en stor ökning av bostadsbyggandet men Riksrevisionen bedömer att den faktiska ökningen i planerat byggande är begränsad.

Vid framtida förhandlingar om medfinansiering bör val av åtgärder baseras på tillräckliga analyser av behov, samhällsekonomi och kostnader. Därutöver bör de transportpolitiska målen vara den huvudsakliga utgångspunkten vid förhandlingarna, och om det finns en risk för att dessa frångås bör detta beskrivas på ett tydligt sätt.

Uppdaterad: 10 juni 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?