Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Svenska skeppshypotekskassan (RiR 2019:36)

Staten bildade Svenska skeppshypotekskassan för att ge lån till svenska rederier. Kassan bedriver idag en omfattande kreditverksamhet utan avkastningskrav och tillfredsställande möjligheter till statlig styrning. Riksrevisionen rekommenderar att verksamhetsformen ses över och att frågan om statsstöd utreds.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Svenska skeppshypotekskassan bildades av staten 1929. Genom att förbättra re-deriers tillgång till långfristiga krediter hoppades statsmakterna bidra till en modernisering av den svenska fartygsflottan. Svenska skeppshypotekskassan har en unik verksamhetsform och är den enda kvarvarande hypotekskassan i staten, efter att Stadshypoteket och Landshypoteket privatiserades på 1990-talet.

Riksrevisionen har granskat om Svenska skeppshypotekskassans verksamhetsform är ändamålsenlig och lämplig. Granskningen finner att verksamhetsformen är ändamålsenlig för dess övergripande syfte att ge krediter till rederier. Däremot bedöms verksamhetsformen vara olämplig av flera skäl. För det första eftersom verksamhetsformen inte ger regeringen tillräckliga möjligheter till styrning och kontroll av Svenska skeppshypotekskassans verksamhet. För det andra för att verksamhetsformen och lagstiftning ger Svenska skeppshypotekskassan konkurrensfördelar i förhållande till andra aktörer verksamma på marknaden. Fördelarna handlar dels om att verksamheten är befriad från att betala inkomst-skatt, dels att det saknas krav på avkastning från någon ägare. Trots att tidigare utredning påtalat att dessa konkurrensfördelar kan vara en form av statsstöd har de inte rapporterats till EU-kommissionen.

Riksrevisionen rekommenderar att regeringen genomför en översyn av Svenska skeppshypotekskassans verksamhetsform och att utreda om Svenska skeppshypotekskassan är mottagare av statsstöd.

Sammanfattning på engelska

Svenska skeppshypotekskassan

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?