Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bakgrund och motiv

Riksrevisionen har granskat Svenska skeppshypotekskassan (Svenska skeppshypotek) och dess verksamhetsform.

Svenska skeppshypotek bildades av staten 1929 för att förbättra svenska rederiers möjligheter att få långfristiga krediter och medverka till handelsflottans föryngring. Svenska skeppshypotek har ungefär 2 miljarder kronor i en reservfond och utlåningen till rederier uppgår till knapp 9 miljarder kronor. Verksamheten är reglerad i en lag från 1980.

Svenska skeppshypotek är en unik verksamhet och är varken myndighet, aktiebolag eller någon annan vanligt förekommande verksamhetsform i staten. Därför kan regeringen inte styra genom till exempel bolagsordning, ägarinstruktioner, instruktion eller regleringsbrev. Svenska skeppshypoteks verksamhetsform innebär därmed att regeringen har svårigheter att styra innehållet i den faktiskt bedrivna verksamheten.

Det övergripande syftet är att bedöma om Svenska skeppshypotek har en lämplig verksamhetsform.

Följande frågor har ingått i granskningen:

  • Är verksamhetsformen ändamålsenlig?
  • Medger verksamhetsformen en tillfredsställande grad av styrning och påverkansmöjligheter för staten?
  • Ger verksamhetsformen tillräckliga förutsättningar för att verksamheten ska bedrivas effektivt?

Uppdaterad: 10 december 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?