Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten delade regeringen Riksrevisionens bedömning att det finns skäl att se över Svenska skeppshypotekskassans verksamhetsform, eftersom Svenska skeppshypotekskassan varken är en myndighet eller ett aktiebolag. Regeringen kan därför inte styra genom bolagsordning och ägaranvisning (som för aktiebolag med statligt ägande) eller myndighetsinstruktion och regleringsbrev (som för förvaltningsmyndigheter). I enlighet med Riksrevisionens rekommendation meddelade regeringen att den avsåg att se över verksamhetsformen för Svenska skeppshypotekskassan, och värdera för- och nackdelar med olika verksamhetsformer. I och med skrivelsen ansåg regeringen att Riksrevisionens rapport var slutbehandlad.

Finansutskottet ställde sig bakom regeringens bedömningar och syn på vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av Riksrevisionens iakttagelser. Därmed föreslog utskottet att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna. Riksdagen biföll utskottets förslag.

Regeringen gav professor Johan Schelin i uppdrag att biträda Näringsdepartementet med att se över verksamhetsformen för Svenska skeppshypotekskassan. Resultatet av översynen ska redovisas senast den 10 maj 2022.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?