Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

E-legitimation – en underutnyttjad resurs (RiR 2009:19)

Regeringens styrning av e-förvaltningen har inte varit tillräckligt tydlig och aktiv. Den kraft som finns i IT och e-legitimationer har därmed inte utnyttjats till fullo. 

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat om systemet för e-legitimation är rättssäkert, tillgängligt, kostnadseffektivt och teknikneutralt samt om regeringen och ansvariga myndigheter har agerat i enlighet med riksdagens intentioner på området.

En e-legitimation är en elektronisk identitetshandling för privatpersoner. Genom att använda sin e-legitimation kan en person visa sin identitet och genom detta på ett säkert sätt få tillgång till tjänster och uppgifter hos myndigheter och företag via internet. Det finns i dag ett flertal tjänster hos olika myndigheter, kommuner och privata företag som använder sig av e-legitimation. Genom att använda e-legitimation får individen möjlighet till att bland annat deklarera, anmäla vård av sjukt barn eller sköta bankärenden.

Riksrevisionens samlade bedömning är att systemet för e-legitimationer har haft en positiv effekt på utvecklingen av e-förvaltningen. Det finns dock ett antal mindre brister i e-legitimationssystemet kring rättssäkerheten, tillgängligheten, kostnadseffektiviteten och teknikneutraliteten.

Riksrevisionen anser att man genom E-delegationens förslag kan komma till rätta med flera av de brister som redovisas i granskningen. Delegationens förslag kan ge regeringen och myndigheterna bättre förutsättningar för att få till den styrning och uppföljning som krävs för att tillgodose riksdagens önskemål om ökad rättssäkerhet, användbarhet och teknikneutralitet.

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?