Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Arbetsmarknadsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten (RiR 2006:24)

Riksrevisionen har granskat informationssäkerheten vid Arbetsmarknadsverket, Migrationsverket och Lantmäteriverket. Granskningarna visar att myndigheterna behöver förbättra sin styrning och kontroll av skyddet av sina informationstillgångar. Myndigheterna hanterar stora mängder viktig och känslig information och brister i skyddet av uppgifterna kan leda till allvarliga konsekvenser för både enskilda och samhälle.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat Arbetsmarknadsverkets (AMV) arbete med informationssäkerheten vid verket.

AMV:s IT-system hanterar betydande penningströmmar, omfattande integritetskänsliga personuppgifter samt uppgifter om företag och lediga platser. Om systemen inte är tillräckligt säkra kan detta leda till felaktig information i registren, att känsliga uppgifter röjs eller att IT-stöd inte är tillgängligt för matchning mellan arbetssökande och lediga arbeten. Därför ställs höga krav på att AMV:s ledning ser till att uppgifter och tjänster i IT-systemen skyddas.

Riksrevisionens granskning visar att AMV:s ledning inte arbetar tillräckligt systematiskt med verkets informationssäkerhet. Flera beslut om säkerhetsåtgärder har inte genomförts eller följts upp. Riskanalysen saknar väsentliga delar och personalen utbildas inte systematiskt i informationssäkerhet. Ansvaret för säkerheten har delegerats men de ansvarigas insatser har inte följts upp i tillräcklig utsträckning.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?