Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Lantmäteriverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten (RiR 2006:26)

Riksrevisionen har granskat informationssäkerheten vid Arbetsmarknadsverket, Migrationsverket och Lantmäteriverket. Granskningarna visar att myndigheterna behöver förbättra sin styrning och kontroll av skyddet av sina informationstillgångar. Myndigheterna hanterar stora mängder viktig och känslig information och brister i skyddet av uppgifterna kan leda till allvarliga konsekvenser för både enskilda och samhälle

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat hur Lantmäteriverket arbetar med styrning och kontroll av informationssäkerheten. Vid Lantmäteriverket finns viktig information i fastighetsregistret, geografiska databaser och ett geodetiskt referenssystem. Om geografisk information och fastighetsinformation inte är tillgänglig eller innehåller fel, kan det leda till allvarliga konsekvenser. Till exempel kan enskilda drabbas eftersom informationen i fastighetsregistret ligger till grund för bankers och kreditinstituts långivning.

Riksrevisionens granskning visar att Lantmäteriverket har flera fungerade delar i ett ledningssystem för informationssäkerhet. Men Lantmäteriverket behöver klargöra ansvarsfördelningen i arbetet med informationssäkerhet, besluta om hur riskanalysarbetet ska bedrivas samt införa en systematisk uppföljning av IT-incidenter.

Uppdaterad: 19 oktober 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?