Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Luftfartsverket, brister i intern styrning och kontroll inom anslagsfinansierad verksamhet, 2019

Riksrevisionen har under 2019 granskat Luftfartsverkets (LFV) anslagsfinansierade verksamhet och uppmärksammat brister i den interna styrningen och kontrollen. Vi bedömer att bristerna medför ökad risk för otillåtna anslagsöverskridanden. Riksrevisionen rekommenderar därför LFV att stärka rutinerna för ekonomisk styrning och uppföljning av den anslagsfinansierade verksamheten.

LFV bör särskilt se över rutinerna för periodisering av kostnader. Även rutinerna för genomgång av att kostnader uppfyller gällande regler, för att få aktiveras som anläggningstillgångar, bör ses över.

Uppdaterad: 05 december 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?