Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Arlandabanan – Insyn i ett samfinansierat järnvägsprojekt (RiR 2004:22)

Näringslivet och staten samfinansierar Arlandabanan. Regeringen har inte rapporterat till riksdagen att statens åtaganden blev större än vad man sagt. Staten gav genom det statliga bolaget A-Banan AB garanti för den privata motpartens anskaffning av tåg. Dessutom har det privata bolaget A-Train som kör Arlanda Express givits möjlighet att skjuta upp hyresbetalningar på 90 miljoner kronor. Staten var också under 5 år största långivare till A-train.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

En del av järnvägen till Arlanda flygplats har byggts och finansierats som ett samfinansieringsprojekt mellan staten och näringslivet. Flygpendeln Arlanda express drivs med avsedd turtäthet. Trafikutvecklingen har dock inte motsvarat förväntningarna. Det helstatliga bolaget A-Banan Projekt AB ansvarar för statens rättigheter och skyldigheter i förhållande till den privata motparten. Riksrevisionen har granskat styrning och uppföljning av statens intressen i projektet.

Granskningen visar att A-Banan inte har givits ansvar för att ta till vara viktiga samhällsintressen, till exempel finns ingen koppling mellan transportpolitiska mål och de uppgifter bolaget har. Det saknas ansvar för att sammanhållet följa och redovisa hur statens intressen faktiskt utvecklas. Redovisningen av statens villkorslån om 1 miljard kronor till A-Train har varit ofullständig, bland annat har det saknas information om hur projektets affärsmässiga utveckling påverkar möjligheten att få lånet återbetalat.

Riksrevisionen anser att regeringen bör förtydliga A-Banans uppdrag samt ålägga bolaget att rapportera om projektets utveckling. Dessutom bör en samlad utvärdering göras av projektet inomför 2010 då projektavtalet kan omprövas.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?