Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Transportstyrelsen, brister i underlag för fördelning av indirekta kostnader mot vägtrafikområdet, 2018

För att olika finansiärer och verksamhetsområden ska belastas med kostnader på ett rättvisande sätt ställs det krav på lämpliga principer för hur indirekta kostnader fördelas ut i verksamheten. Riksrevisionen bedömer att Transportstyreslen generellt sätt tillämpar principer som ger förutsättningar för en rättvisande kostnadsfördelning. Transportstyreslens it-avdelning har dock indirekta kostnader som fördelas ut enligt andra principer och belastar endast vägtrafikområdet. Transportstyrelsen saknar underlag som motiverar sådan fördelning. Riksrevisionen rekommenderar därför Transportstyrelsen att se över principerna för hur it-avdelningens indirekta kostnader fördelas ut i verksamheten.

Uppdaterad: 03 maj 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?