Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens insatser vid anmälningar av vårdskador (RiR 2007:23)

Patienter saknar kunskap om vart man ska vända sig och vad det innebär att anmäla en vårdskada. Patienter som vänt sig till fel instans blir inte hänvisade rätt. Det visar en ny granskning om hur Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) hanterar anmälningar av vårdskador.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat statens insatser vid anmälningar av vårdskador. De granskade myndigheterna är regeringen, Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Granskningen visar att patientens ställning vid anmälningar av vårdskador är svag samt att det är alltför svårt för patienter att vara part i anmälningsärendet i HSAN. Dessutom saknar över 90 procent av medborgarna kunskap om vart de ska vända sig om de råkar ut för en vårdskada. Många patienter kommer inte till tals vid så kallade lex Maria-anmälningar. Vårdens anmälningar prioriteras framför patientens i det förebyggande arbetet. Riksrevisionen konstaterar att dagens statliga system för anmälningar av vårdskador inte skapar förtroende hos patienter.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?