Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Sjukpenninganslaget – utgiftsutveckling under kontroll? (RiR 2004:25)

Sjukpenningen är en av de största enskilda utgiftsposterna i statsbudgeten. År 2004 uppgick anslaget till 44 miljarder kronor. De senaste åren har utgifterna för sjukpenningen blivit avsevärt större än regeringen beräknat och därmed har utgiftstaket riskerats att överskridas. Under åren 1999–2002 beviljade regeringen vid sju tillfällen medel på tilläggsbudget för sjukpenninganslaget till ett sammanlagt värde av 21 miljarder kronor.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat regeringens beslutsunderlag till riksdagen inför beslut om sjukpenninganslaget. Sjukpenningsanslaget är ett av statsbudgetens största anslag. Utgifterna för sjukpenningen har ökat kraftigt under senare år. Det har bidragit till att utgiftstaket hotats och nödvändiggjort stora utgifter på tilläggsbudget.

Riksrevisionen konstaterar att regeringen i budgetpropositionen har felbedömt anslaget under en följd av år, att viktiga antaganden till grund för anslagsberäkningarna inte har redovisats och att informationen i anslutning till utgiftsprognoserna löpande under året är knapphändig. Situationen har dock förbättrats något under senare år. Riksrevisionen föreslår regeringen att förbättra beslutsunderlaget till riksdagen.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?