Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Tandvårdsstöd för äldre (RiR 2006:9)

Regeringens missbedömning av efterfrågan i kombination med konstruktionen av reformen har resulterat i att utgifterna för tandvårdsstödet för äldre blivit ostyrbara visar en granskning från Riksrevisionen.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat utformningen av tandvårdsförsäkringens ersättningssystem för äldre samt de åtgärder som regering och myndigheter vidtagit för att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll.

Den 1 juli 2002 infördes ett förstärkt tandvårdsstöd för personer 65 år och äldre. Syftet med reformen var att skydda äldre mot höga kostnader vid omfattande tandvårdsbehandling. Utredningen som låg till grund för regeringens förslag avsåg gruppen 75 år och äldre.

Granskningen visar att regeringen inte tagit tillräcklig hänsyn till hur efterfrågan och behandlingsinriktningen påverkas när förmånsåldern sänktes från 75 till 65 år.

Reformen är reglerad i vissa avseenden samtidigt som tandvårdsersättningen påverkas av fri prissättning på tandvårdsmarknaden vilket sammantaget leder till en mycket svårkontrollerad utveckling. Statens utgifter har i viss utsträckning blivit ostyrbara.

Patientens kostnadstak på 7700 kronor är ett svagt incitament för att hålla kostnaderna nere. Försäkringskassans normer för vad som ska räknas som nödvändig tandvård är otydliga.

Försäkringskassan har inte följt upp hur de varierande landstingspriserna påverkat försäkringskostnaderna och vilka konsekvenser det har haft för kostnadsutvecklingen.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?