Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS (RiR 2007:1)

Riksrevisionen har granskat den statliga tillsynen av LSS-insatsen bostad med särskild service för vuxna. Granskningen visar bland annat att länsstyrelserna genomför tillsyn av kommunala LSS-bostäder mycket sällan. Länsstyrelsernas tillsyn är heller inte likvärdig i landet.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

I mitten av 1990-talet trädde lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kraft. LSS är en rättighetslagstiftning som preciserar ett antal insatser som vissa funktionshindrade har rätt till. Riksrevisionen har granskat den statliga tillsynen av LSS-insatsen bostad med särskild service för vuxna. Totalt omfattades 20 000 personer av denna insats år 2005. Flera myndigheter har pekat på problem med verkställandet av LSS-insatser, bland annat att personer som har rätt till insats får avslag av kommunen. Den statliga tillsynen, som utövas av Socialstyrelsen och länsstyrelserna, är ett av de viktigaste instrumenten för att kontrollera att kommunerna och landstingen tillämpar LSS på rätt sätt.

Granskningen visar bland annat att det är oklart vad Socialstyrelsens centrala tillsyn av LSS ska avse. Den visar också att länsstyrelsernas tillsyn är sårbar och att den varierar i inriktning och omfattning. Av 2 800 kommunala verksamheter med bostad med särskild service för vuxna har endast sju procent varit föremål för länsstyrelsernas verksamhetstillsyn någon gång under åren 2004–2005. I hälften av fallen där tillsynen lett till kritik har kommunerna inte åtgärdat bristerna när länsstyrelserna följt upp kritiken.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?