Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Socialstyrelsen och de nationella kvalitetsregistren inom hälso- och sjukvården (RiR 2006:16)

Riksrevisionen har granskat Socialstyrelsens hantering av de nationella kvalitetsregistren inom hälso- och sjukvården. Dagens modell för att följa behandlingsmetoder ger ingen överblick eftersom viktiga delar av vården inte omfattas, inrapporteringen är frivillig och datakvaliteten är oklar.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat Socialstyrelsens hantering av de 57 nationella kvalitetsregistren inom hälso- och sjukvården. Registren innehåller individbundna data om patienters diagnoser, behandlingsåtgärder samt resultat av behandling. Syftet med registren är att bidra till utveckling av vårdens kvalitet samt till utjämnande av de skillnader som finns i vårdkvalitet och säkerhet mellan olika vårdgivare i landet.

De nationella kvalitetsregistren ägs och förvaltas av landstingen och mottar finansiellt stöd från staten via Dagmaröverenskommelsen. Socialstyrelsen beslutar om medelstilldelning tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting. Socialstyrelsen ansvarar också för granskning och återrapportering av registrens kvalitet och utveckling till regeringen.

Riksrevisionen anser att Socialstyrelsen har brustit i ansvaret att granska registrens kvalitet och att myndigheten inte lämnat en rättvisande bild av registren till regeringen. Granskningen visar också att flera register fått finansiellt stöd utan att kraven för stöd varit uppfyllda.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?