Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning (RiR 2011:17)

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning bär en tung börda med att samordna det stöd som barnen får från olika håll. Riksrevisionen föreslår en försöksverksamhet med särskilda samordnare för att hjälpa familjerna och underlätta samverkan mellan de inblandade aktörerna.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat om stödet till barn och unga med funktionsnedsättning är organiserat på ett sätt som underlättar för berörda familjer så att samordningsproblem undviks. Granskningen visar att trots flera satsningar på förbättrad samordning och samverkan mellan huvudmän och aktörer är det fortfarande föräldrarna som i hög grad tvingas bära huvudansvaret. Brist på information försvårar ytterligare.

Föräldrarnas orimliga samordningsbörda leder till att familjerna inte kan leva ett liv som liknar andra barnfamiljers liv. För att underlätta samverkan mellan huvudmän och aktörer i syfte att förbättra samordningen rekommenderar Riksrevisionen regeringen bland annat att starta en försöksverksamhet med samordnare.

För att förbättra den bristande informationen rekommenderar Riksrevisionen regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter och relevanta aktörer ta fram och uppdatera en nationell guide som innehåller information om stöd och ansvariga huvudmän.

Uppdaterad: 03 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?