Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Försäkringskassans hantering av arbetsskadeförsäkringen (RiR 2007:32)

En granskning av hur Försäkringskassan hanterar arbetsskadeförsäkringen har genomförts. Granskningen visar att Försäkringskassan inte alltid hanterar försäkringen på ett effektivt sätt. Regeringen rekommenderas att överväga en förändrad utformning av ersättningen.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Arbetsskadeförsäkringen är en del av socialförsäkringen, och målet med arbetsskadeförsäkringen är att ge ett ekonomiskt skydd för personer som drabbas av arbetsskador.

Riksrevisionen har granskat om Försäkringskassan hanterar arbetsskadeförsäkringen på ett rättssäkert och effektivt sätt och funnit att så inte är fallet i vissa avseenden.

För att arbetsskadeförsäkringen ska uppnå sitt mål är det avgörande att Försäkringskassans tjänstemän har tillgång till kunskap om samband mellan arbete och skada. Försäkringskassan har inte gjort tillräckligt för att sammanställa, uppdatera och sprida kunskap om ny forskning, och regeringen har inte säkerställt att så sker.

Försäkringskassan arbetar med flera olika IT-system vid handläggningen av arbetsskadeärenden. Information överförs inte automatiskt mellan olika system, och mycket tid används därför till att föra in samma information flera gånger. Inte heller utnyttjas alla möjligheter att hämta in uppgifter elektroniskt från exempelvis sjukvården och Skatteverket. Andra brister handlar om att relevant statistik kring hur arbetsskadeförsäkringen fungerar inte tas fram eller följs upp, att efterkontroller sällan genomförs och att Försäkringskassan inte tillräckligt analyserat hur den själv kan komma tillrätta med skillnader beroende på den sökandes kön eller bostadsort.

Riksrevisionen bedömer att en ny handläggningsprocess förbättrat förutsättningarna för en rättsäker och effektiv hantering.

Arbetsskadeförsäkringen borde, som en del av socialförsäkringen, bidra till arbetslinjen, men försäkringens konstruktion gör att så inte är fallet.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?