Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Socialförsäkringsförmåner till gravida – Försäkringskassans agerande för en lagenlig och enhetlig tillämpning (RiR 2006:30)

Riksrevisionen har undersökt regionala skillnader i uttag av sjukpenning, havandeskapspenning och föräldrapenning till gravida och granskat hur Försäkringskassan agerar för en likformig handläggning av ersättning till gruppen. Granskningen visar att de regionala skillnaderna alltjämt är stora och att Försäkringskassan har liten kunskap om orsakerna.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Sju av tio gravida kvinnor uppbär ersättning från socialförsäkringen någon gång under de tre sista månaderna av graviditeten. Riksrevisionen har undersökt regionala skillnader i uttagen av sjukpenning, havandeskapspenning och föräldrapenning till gravida och granskat hur Försäkringskassan agerat för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning.

Granskningen visar att Försäkringskassan alltjämt saknar kunskap om orsakerna till de regionala skillnaderna. Den problematik som rör tillämpningen av ersättningar till gravida har inte uppmärksammats i kvalitetsarbetet. Riksrevisionen rekommenderar mot denna bakgrund Försäkringskassan att vidta åtgärder för att säkerställa att handläggningen av ersättning till gravida sker på ett lagenligt och enhetligt sätt.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?