Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeringens styrning av SOS Alarm – viktigt för människors trygghet (RiR 2015:11)

Att alarmeringstjänsten fungerar är avgörande för att den nödställde ska få hjälp snabbt, tryggt och säkert. Riksrevisionens granskning av SOS Alarm visar att det finns brister som innebär en risk för den nödställde, till exempel att det saknas adresser till uppskattningsvis 80 000 bostäder och tusentals andra typer av byggnader.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Alarmeringsverksamheten omfattar en samhällsviktig infrastruktur som SOS Alarm ansvarar för. Alarmeringsverksamheten är nödvändig för att det allmänna ska kunna fullfölja sin skyldighet att hjälpa nödställda och rädda egendom.

Riksrevisionen har granskat om regeringen skapat tillräckliga förutsättningar för samhällets alarmering, om regeringens styrning av SOS Alarm är tydlig och om SOS Alarm arbetat kundanpassat och långsiktigt.

Riksrevisionens granskning visar att SOS Alarm har svårt att bedriva en effektiv verksamhet då det är svårt att positionera nödställda om kommuner inte registrerar adresser. Vidare kan inte aktörerna i larmkedjan dela information elektroniskt och det saknas möjlighet att stävja okynnessamtal till nödnumret 112. Granskningen visar även att det saknas tillsyn av alarmeringsverksamheten, vilket gör att staten inte har rättsliga möjligheter att påverka verksamheten.

SOS Alarms tekniska plattform är central för att alarmeringstjänsten ska fungera och måste anpassas till den tekniska utvecklingen. Granskningen visar att styrningen inte haft den framtida teknikplattformen i fokus. Den visar även att medelsvarstiderna på 112 har varit för höga de senaste åren att det finns oklarheter i statens alarmeringsavtal som gör att det är osäkert om alarmeringsverksamheten bedrivs såsom riksdagen avsett. Regeringen har inte varit tydlig gentemot bolaget, vilket lett till en osäkerhet hos SOS Alarm.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att utreda eventuell lagstiftning för att förbättra registreringen av adresser och för att minimerar okynnessamtalen till SOS Alarm. Den bör även säkerställa att det finns tillsyn över hela alarmeringsverksamheten samt tydliggöra alarmeringsavtalet mellan staten och SOS Alarm.

Då alarmeringsverksamheten innehåller samhällsviktig infrastruktur behöver regeringen utreda vilken driftsform som är bäst. Slutligen kan regeringens rapportering till riksdagen om SOS Alarm förbättras.

Rekommendationen till SOS Alarm är att arbeta med relationerna till landstingen så att det stärker förutsättningarna för en väl fungerande alarmeringsverksamhet. I arbetet med framtagandet av en ny teknikplattform bör bolaget beakta möjligheten att kunna dela information med andra aktörer i larmkedjan.

Uppdaterad: 10 oktober 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?