Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård (RiR 2004:9)

Riksdagen beslutade 1997 att de som har det största behovet ska ges företräde till vården. Trots detta är det fortfarande oklart hur de nationella riktlinjerna ska tolkas och hur prioriteringar görs i praktiken.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

År 1997 beslutade riksdagen att ett av hälso- och sjukvårdens övergripande mål skulle vara att de som har det största behovet ges företräde till vården. I beslutet angavs nationella riktlinjer för prioriteringar inom vården.

Befolkningsutvecklingen och den snabba medicinsk-tekniska utvecklingen skärper kraven på prioriteringar i hälso- och sjukvården.

Riksrevisionen har granskat vad regeringen och de nationella myndigheterna har gjort att för att riksdagens riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvården ska kunna omsättas i praktiken. Verksamheten hos enskilda huvudmän ligger utanför Riksrevisionens granskningsmandat och ingår därför inte i granskningen. Granskningen visar att det på olika nivåer varit svårt att uttolka riksdagsbeslutet och omsätta det till konkret handling. Riktlinjerna har därmed inte varit tillräckligt styrande för att påverka verksamheten.

Riksrevisionen konstaterar att regeringen har varit passiv i sin styrning och uppföljning av riksdagens riktlinjer. Särskilt anmärkningsvärt är avsaknaden av uppföljning.

Riksrevisionen anser att regeringen bör vidta åtgärder för att utveckla riktlinjerna för prioriteringar inom hälso- och sjukvården och tydliggöra för berörda aktörer relationerna mellan satsningar på ökad tillgänglighet och riksdagens riktlinjer.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?