Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg (RiR 2008:21)

Staten har inte fullt ut tagit sitt ansvar för att säkra kvaliteten i privat äldreomsorg. De avtal som kommunerna sluter med privata vårdgivare saknar dessutom ofta tydliga krav på kvalitet och insyn. Därmed minskar möjligheten för äldre att påverka samtidigt som risken för missförhållanden ökar.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat om staten har skapat förutsättningar för god kvalitet och insyn i privat bedriven äldreomsorg. Allt fler äldre får omsorg av privata utförare. År 2006 bodde 13 000 eller 14 procent av de äldre i särskilt boende hos privata utförare och 15 000 eller 11 procent av de äldre som mottog hemtjänst fick det av privata utförare.

Riksrevisionens granskning visar att regeringen inte har skaffat sig tillräcklig kunskap om äldreomsorgsmarknaden fungerar tillfredsställande. Socialstyrelsen har inte tillförsäkrat sig kunskap om hur de avtal som kommunerna sluter med privata utförare fungerar. Särskilda boenden som inte sluter entreprenadavtal direkt med kommunerna ska ansöka om tillstånd från länsstyrelserna. Granskningen visar att samtliga länsstyrelser som har beviljat tillstånd i många fall utfärdar dessa på bristfälliga underlag. Sammantaget innebär detta en risk för att kvaliteten i den privat bedrivna äldreomsorgen påverkas.

Uppdaterad: 28 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?