Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens institutionsstyrelse, brister i kvalitetssäkring av årsredovisningen, 2022

Statens institutionsstyrelse har brister i rutinerna för framtagande och kvalitetssäkring av årsredovisningens finansiella delar och underlag. Bristerna kan leda till väsentliga fel i årsredovisningen.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar Statens institutionsstyrelse att se över rutinerna för att säkerställa att de upptäcker eventuella fel och brister i de finansiella delarna innan årsredovisningen lämnas till regeringen.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning.

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 02 maj 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?