Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens institutionsstyrelse, brister i styrdokument, 2023

Statens institutionsstyrelse (SiS) har brister i sina styrdokument. Bristerna medför att myndigheten inte har en tillfredsställande intern styrning och kontroll för hantering och utbetalning av verksamhetens kostnader. Vi har även sett att det är brister i informationen i verifikationerna till bokföringen, vilket gör det svårt att förstå de bakomliggande ekonomiska händelserna.

Rekommendationer

Vi rekommenderar SiS bland annat att fortsätta det utvecklingsarbete som pågår kring att ta fram och uppdatera styrdokument och se till att verifikationerna till bokföringen innehåller den information som krävs enligt gällande regelverk.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning.

Om årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 20 mars 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?