Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Premiepensionens första år (RiR 2004:16)

I stort sett har målen med premiepensionsreformen infriats, men vissa problem kvarstår. Trots aktivt arbete från regeringen och Premiepensionsmyndigheten (PPM) behöver vissa förhållanden ses över. Många sparare har haft svårt att välja fonder och fonderna har i många fall avkastat mindre bra jämfört med index. Även PPM:s informations- och vägledningsverksamhet behöver klargöras.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat premiepensionens genomförande och hittillsvarande utfall. Riksrevisionens bedömning är att regeringen och PPM aktivt har verkat för att förverkliga riksdagens beslut om premiepensionen. Även om målen i många avseenden har infriats, finns det förhållanden som behöver ses över eller analyseras närmare:

  • Det stora fondutbudet – som också är starkt föränderligt – är enligt vissa sparare ett problem.
  • Många sparare har haft svårt att hantera sin roll som förvaltare och att välja fonder som presterar bra.
  • Fonderna i utbudet har i många fall avkastat mindre bra jämfört med index (efter justering av nettoavgifter).
  • Inriktningen och omfattningen av informations- och vägledningsverksamheten behöver klargöras, både för nytillkommande och befintliga sparare.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?