Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Barnkonventionen i praktiken (RiR 2004:30)

Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder, men i praktiken har inte så mycket hänt i stat och kommun. Det visar Riksrevisionens granskning av hur regeringen och myndigheterna har följt den strategi som riksdagen har antagit för att förverkliga Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter i Sverige. Granskningen omfattar även regeringens information till riksdagen.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Barnkonventionen i praktiken Sveriges riksdag åtog sig för snart 15 år sedan att folkrättsligt efterleva Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. En strategi för hur detta arbete ska genomföras i Sverige antogs av riksdagen för snart sex år sedan. Strategin omfattar ett brett och långsiktigt åtagande och ett antal åtgärdspunkter. Riksrevisionen har granskat regeringens och de statliga myndigheternas arbete med att genomföra och följa upp vissa delar av konventionens förverkligande.

Riksrevisionens samlade bedömning är att regeringen, myndigheterna och kommunerna hittills inte helt har följt kraven och infriat målen i den nationella strategin. Det finns också brister i regeringens information till riksdagen.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?