Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens insatser mot ekonomiskt våld i nära relationer

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av statens insatser mot ekonomiskt våld i nära relationer. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i februari 2025.

Bakgrund

Ekonomiskt våld i nära relationer kan till exempel handla om att ta kontroll över sin partners ekonomi, skuldsätta genom att ta lån i partnerns namn eller begränsa möjligheterna till studier, arbete och försörjning.

Studier visar att en mycket stor andel av kvinnor som utsätts för fysiskt våld i nära relation också utsätts för ekonomiskt våld. Att vara utsatt för ekonomiskt våld gör det betydligt svårare att bryta sig loss från en relation där det även förekommer andra typer av våld.

Sverige ratificerade 2014 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet – den så kallade Istanbulkonventionen. I konventionen lyfts ekonomiskt våld som en egen form av våld i hemmet. Begreppet ekonomiskt våld förekommer dock inte i svensk lag. Sedan 2017 har Sverige en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, men ekonomiskt våld nämns varken i strategin eller i de åtgärdsprogram som tagits fram inom ramen för den. Det är oklart i vilket utsträckning myndigheter har kännedom om och jobbar mot ekonomiskt våld.

Syfte

Granskningen ska svara på om staten arbetar effektivt för att motverka ekonomiskt våld i nära relationer.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 29 maj 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?