Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet (RiR 2009:10)

De statliga bidragen för att stärka vården av psykiskt sjuka har endast haft marginell betydelse. Samtidigt finns det brister i läkarutbildningens styrning och organisation som kan förklara den långvariga bristen på psykiatrer. 

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Bristerna i den psykiatriska vården har på senare år fått stor uppmärksamhet i både politik och medier. Vården är främst landstingens ansvar, men staten har vid flera tillfällen gett ekonomiskt stöd. Riksrevisionen har granskat effektiviteten i detta stöd och bakgrunden till läkarbristen inom psykiatrin. Granskningen visar följande

  • De statliga bidragen har framställts som stora men varit små jämfört med landstingens egna insatser.
  • Bidragen har inte påverkat resursfördelningen i landstingen.
  • Resultaten har också varit svåra att spåra.

Riksrevisionen anser att statliga bidrag av de slag som granskats inte kan lösa problemen inom psykiatrin. Regeringen bör i stället stödja psykiatrin med långsiktiga åtgärder som ligger inom det statliga ansvarsområdet och som inte försvagar landstingens ansvar.

Granskningen visar också att psykiatrin har ett begränsat utrymme i läkarutbildningen och att ansvaret för utbildningen av psykiatrer behöver tydliggöras. Med dagens system är det svårt för både staten och landstingen att påverka tillgången på psykiatrer.

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?