Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Pandemier – hantering av hot mot människors hälsa (RiR 2008:1)

En granskning av statens insatser för att hantera ett utbrott av pandemisk influensa har genomförts. Granskningen visar allvarliga brister i samhällets beredskap för att hantera ett utbrott av en influensapandemi.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat om regeringen och ansvariga statliga myndigheter säkerställer en god beredskap för att hantera ett utbrott av en pandemisk influensa. Brister i beredskapen kan medföra att konsekvenserna av en pandemi blir mer omfattande än nödvändigt. En ökad arbetsplatsfrånvaro till följd av sjukdom kan orsaka allvarliga konsekvenser inom samhällsviktig verksamhet.

Riksrevisionens samlade bedömning är att regeringen och ansvariga statliga myndigheter inte har säkerställt en god beredskap för hantering av ett utbrott av en pandemisk influensa. Granskningen visar att flera centrala aktörer inte har förberett sig tillräckligt genom krisplanering, övningar och andra åtgärder som syftar till att begränsa konsekvenserna av en influensapandemi. Inom sjukvården har brister iakttagits i landstingen, och framför allt i kommunerna – aktörer med operativt krishanteringsansvar på regional och lokal nivå. Inte heller samhället utanför sjukvården är rustat för att klara en pandemi.
Ett problem är att regeringen inte har skapat tillräckliga förutsättningar
för en fungerande samverkan mellan den nationella, regionala och lokala nivån. Ansvariga myndigheter lämnar inte ett tillräckligt stöd till berörda aktörer. De  brister som framkommit i granskningen kan leda till allvarligare konsekvenser av en influensapandemi än nödvändigt.

Sammanfattning på engelska

Pandemics - Managing Threats to Human Health

Uppdaterad: 04 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?