Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Tas sjukskrivnas arbetsförmåga till vara? – Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare (RiR 2007:19)

En granskning av hur Försäkringskassan fullgör uppdraget att utreda sjukskrivnas möjligheter att få anpassade eller nya arbetsuppgifter när de inte kan återgå till tidigare arbeten har gjorts. Försäkringskassan hämtar i många fall inte in information från arbetsgivaren som är nödvändig för att kunna göra sin bedömning. Granskningen visar att Försäkringskassan inte fullgjort sitt uppdrag. Detta innebär risk för långa sjukskrivningar och onödiga förtidspensioneringar.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat hur Försäkringskassan fullgör sitt uppdrag att utreda sjukskrivnas möjligheter att få anpassade eller nya arbetsuppgifter, när dessa inte kan återgå till sitt tidigare arbete. Granskningen visar att Försäkringskassans utredning ofta brister. Detta innebär en risk för att sjukskrivnas arbetsförmåga inte tas till vara.

Försäkringskassan prioriterar inte kontakter med arbetsgivare. Utredningen av sjukfall hos små arbetsgivare innehåller fl er brister än övriga utredningar av sjukfall. Riksrevisionen anser att Försäkringskassan omgående bör utveckla rutiner för att säkerställa att tillräckligt underlag hämtas in från arbetsgivare och att kompletta bedömningar görs.

Nyligen avskaffades kravet för arbetsgivare att via en särskild utredning klarlägga rehabiliteringsbehovet hos en sjukskriven medarbetare. Riksrevisionen har funnit att dessa utredningar var ett betydelsefullt beslutsunderlag för Försäkringskassan. Regeringen bör följa upp och utvärdera effekterna av de ändrade kraven.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?