Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Försäkringskassans köp av tjänster för rehabilitering (RiR 2004:21)

Ännu efter 14 år saknas tydliga mål och regler för försäkringskassornas hantering av köp av tjänster för rehabilitering. Det innebär att ansvarsfördelningen mellan försäkringskassa och arbetsgivare är otydlig, att det är svårt att följa upp effekterna av insatserna och att det finns risk för att sjukskrivna inte behandlas likvärdigt.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Försäkringskassorna har sedan år 1990 tilldelats medel för att köpa utredningar och andra rehabiliteringstjänster. Riksrevisionens granskning visar att försäkringskassorna saknar förutsättningar för att hantera köp av rehabiliteringstjänst effektivt. Detta har negativ inverkan på ansvarsstrukturen inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Under de 14 år som medlen har funnits har få förändringar gjorts av reglerna trots att arbetsgivaren enligt lag fått ett utökat ansvar och att ohälsan ökat och förändrats. Problem i hanteringen som tidigt uppmärksammades av Riksförsäkringsverket kvarstår fortfarande.

Granskningen visar att målsättningen för köp av rehabiliteringstjänst är otydlig. Det innebär att handläggarna saknar stöd för prioritering mellan vilka sjukskrivna som ska få köp av rehabiliteringstjänst och mellan vilka insatser som ska köpas.

Riksrevisionen anser att det finns behov av en översyn av lagen om allmän försäkring. Dessutom är det nödvändigt att precisera målsättningen och utforma riktlinjer som innehåller stöd för handläggarens prioritering och agerande mot arbetsgivare.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?